Posted on

Table za parkirišča

Table prepovedano parkiranje

Tabla Parkirišče
Bela črka P na modri podlagi označuje parkirišče.
Druga možnost je tabla z označeno smerjo parkirišča. Na tej tabli je na modri podlagi poleg bele črke P tudi puščica, ki kaže v ustrezno smer.

Tabla Prepoved parkiranja
Prepovedano parkiranje označuje simbol –  rdeč prečrtan krog z modro sredino.
Druga opcija je tabla, ki ima poleg simbola tudi dopolnilni napis Prepovedano parkiranje.
Tretja opcija je tabla, ki ima poleg simbola Prepovedano parkiranje še dodaten simbol za odvoz vozil.

Prepoved parkiranja in ustavljanja
Prepovedano parkiranje in ustavljanje označuje simbol – rdeč prekrižan krog z modro sredino.
Druga možnost je tabla, ki ima poleg ustreznega simbola tudi dopolnilni napis Prepovedano parkiranje in ustavljanje.
Tretja opcija je tabla, ki ima poleg simbola Prepovedano parkiranje in ustavljanje še dodaten simbol za odvoz vozil.