Odstop od pogodbe

Kupec ima pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo (trenutno z določili 43., 43.a, 43.b, 43.c, 43. č, 43.d, 43.e, 43.f, 43.g členi veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov -Url RS, št. 98/04 114/06, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15), v nadaljevanju: »ZVPot-1« v 14 dneh od prevzema blaga sporoči, da odstopa od nakupa. V obvestilu/izjavi navedite potrebne podatke o nakupu: ime in priimek, naslov, št. računa ali kopijo računa,  ip. Na podlagi podatkov lahko podjetje obravnava zahtevo. V tem primeru lahko vrne izdelek, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Pri vračilu izdelkov potrošnik skladno z določbami omenjenega zakona (7. odstavek 43.d člena ZVPot) ne trpi nobenih dodatnih stroškov razen stroška neposrednega vračila blaga. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Izdelek je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v 14 dneh po poslanem obvestilu o odstopu od pogodbe blaga/nakupa (lahko sočasno z obvestilom v roku 14 dni). Potrošnik v primeru tovrstnega odstopa od nakupa odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Potrošnik o odstopu od nakupa in vrnitvi kupljenih izdelkov ponudnika obvesti pisno na elektronski naslov: info@reklameenya.com ali po pošti na naslov Enya d.o.o., Vrbno 23, 3230 Šentjur.
 
Pred odločitvijo, da bo kupec odstopil od nakupa, sme kupec opraviti ogled in preizkus izdelka v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Izdelka kupec ne sme še naprej uporabljati do odstopa od nakupa. Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.
 
Možnost vračila izdelkov oziroma odstopa od nakupa ne velja v primerih, kot jih določa ZvPot-1 (5. odstavek 43. č člena), in sicer za pogodbe o nakupu sklenjene na daljavo:
 • o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od nakupa;
 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od nakupa, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 • sklenjenih na javnih dražbah;
 • pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od nakupa;
 • o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 • o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od nakupa.
Kupnina bo povrnjena najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu oziroma po prejemu vrnjenega izdelka. Podjetje zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga.  Kupnina bo vrnjena z enakim plačilnim sredstvom kot ste ga uporabili, razen v primeru, če izrecno zahtevate vračilo kupnine preko drugega plačilnega sredstva in če zaradi tega ne nosite nobenih stroškov. 
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo.
Vrne se le vplačani znesek na TRR uporabnika. Drugo plačilno sredstvo se uporabi na izrecno zahteva uporabnika. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se znesek prav tako vrne uporabniku.

Vračilo artiklov:

 • V primeru vračila artikla prodajalcu Enya d.o.o., morate priložiti kopijo računa in pisni zahtevek za vračilo.
 • Artikle lahko vrnete osebno ali jih pošljete na naslov prodajalca Enya d.o.o., Vrbno 23, 3230 Šentjur.
 • Pri pošiljanju po pošti/paketni distribuciji, artikle ustrezno pripravite za transport v ustrezno embalažo, ki ščiti pred poškodbami. Uporabite originalno embalažo ali embalažo, ki zaščiti artikel enako kot originalna embalaža.
  Stroške pošiljanja krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Vračilo artikla za pravne osebe

Izdamo vam lahko tudi račun na podjetje. S tem sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Podjetjem, samostojnim podjetnikom in pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Za dodatne informacije nas kontaktirajte preko e-pošte: info@reklameenya.com. Od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro na telefonsko številko 041 933 981.

Poškodovane pošiljke

V primeru, da ste pri prevzemu pošiljke/paketa opazili, da je pošiljka fizično poškodovana, da v njej manjka vsebina, del vsebine ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine pri Pošti Slovenije. To storite tako, da pošiljko (embalažo in vsebino) prinesete na pošto takoj, ko opazite poškodbo oziroma izropano pošiljko, vendar najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke. Na pošti uslužbeca opozorite, da je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, na Pošto Slovenije podajte zahtevek za odškodnino. Zahtevek na Pošti Slovenije komisijsko obravnavajo in na podlagi odgovora ali odobritve se vam vrne kupnina ali naroči nov artikel. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo odškodnina rešena v najkrajšem možnem času.